Uitleg Fleece testresultaten

Hieronder staan de termen uitgelegd die gebruikt worden bij wol testresultaten. Het is geen uitputtende lijst.

MFD (Mean Fiber Diameter)

Dit is de gemiddelde diameter van de vezels. 1000 micron = 1 millimeter. Een hoge gemiddelde micron is minder flexibel en heeft minder lucht in de vezel. Hoe kleiner het gemiddelde, hoe hoger de opbrengst van de wol.

Hoe dik de vezels worden is erfelijk overdraagbaar. Naarmate een dier ouder wordt neemt de vezeldikte toe. Hoe snel dat gaat is ook erfelijk bepaald. Maar ook voeding speelt een rol bij de dikte van de vezels.

SD (Standard Deviation)

De afwijking van de gemiddelde dikte van de vezels.

Voorbeeld: Een vacht heeft een gemiddelde diameter van 20 micron en een SD van 5,0 micron. Dat betekent dat er vezels voorkomen die een diameter hebben tussen de 15 en 25 micron.

CVD (Coefficient of Variation of Diameter)

Dit zegt wat over de gelijkmatigheid van de wol en wordt als een percentage uitgedrukt. Hoe lager het percentage hoe gelijkmatiger de dikte van de vezels.

Voorbeeld 1: Een vacht heeft een gemiddelde diameter van 20 micron en een SD van 5,0 micron. De CVD = SD/Micron * 100 = 5/20 * 100 = 25%.

Voorbeeld 2: Een vacht heeft een gemiddelde diameter van 20 micron en een SD van 3,0 micron. De CVD = SD/Micron * 100 = 3/20 * 100 = 15%.

Dit percentage zegt niks over de fijnheid van de wol. Hele dikke vezels, met maar weinig afwijking van het gemiddelde, zorgen voor een ogenschijnlijk mooie lage CVD. Maar deze vacht zal niet als super bestempeld worden. Een hele fijne vacht met grote afwijking zorgt voor een hele hoge SD, maar dit is weer een geweldig mooie vacht. Met andere woorden, de CVD kan een verkeerd beeld geven.

Zie onderstaande tabel. Een aantal CVD’s van 20%, maar met wol van een heel andere kwaliteit. Kijk dus niet alleen naar de CVD, maar ook afzonderlijk naar de MFD en SD.

Alpacawol_tabelCVD_0.JPG

CF (Comfort Factor) of >30

Het percentage vezels dat gelijk of kleiner is dan 30 micron. Vezels die dikker zijn dan 30 micron geven een prikkend gevoel op de huid. Daarom is de CF een belangrijk gegeven.

Dit wordt ook wel uitgedrukt in een percentage boven de 30 micron.

Voorbeeld: Een vacht met een CF van 95% heeft een percentage >30 micron van 5%. (100% - 95% = 5%)

<15

Het percentage vezels dat dunner is dan 15 micron.

CRV (Fibre curvature) en crimp

De CRV wordt uitgedrukt in graden/millimeter.  Hier wordt de kromming van de gegolfde vezels mee uitgedrukt. Hoe hoger de curvature hoe hoger de crimp frequentie en hoe dichter de crimp is.

Hieronder een voorbeeld hoe dit gemeten wordt. In dit voorbeeld is de curvature 80graden/mm.

Wol_Curve.png

Samenhang tussen CRV en crimp is duidelijk aanwezig. 

Alpacawol_crimpvscurvature.JPG

SF (Spin Fineness)

De spin kwaliteit berekend met de MFD en CVD met de bedoeling om 1 getal te krijgen om de spin kwaliteit aan te geven. Er wordt een ingewikkelde formule voor gebruikt. Aangezien de CVD al een verkeerd beeld kan geven, moet je deze waarde ook niet afzonderlijk beoordelen.

Alpacawol_SF.JPG

Labels
wol
fleece
testresultaten fleece
micron
Informatiecategorie
Wol